Zoals wellicht bij u bekend is de CV ketel van Nefit, type Topline met het bouwjaar 2006 tot en met 2009 negatief in het nieuws. Uit een onderzoek van RTL nieuws zou blijken dat er gevaar is voor brand en koolmonoxidevergiftiging.

Begin vorig jaar heeft Nefit alle versie 1 branders in de betreffende toestellen teruggeroepen en hiervoor een nieuwe brander ter beschikking gesteld. Inmiddels hebben wij nagenoeg alle toestellen van deze serie binnen ons servicebestand voorzien van een nieuwe brander.
De brander wordt vervangen tijdens een reguliere onderhoudsbeurt, waarbij wij ook de rest van het toestel inspecteren en op dichtheid controleren. Mocht het nodig zijn dan wordt ook de warmtewisselaar waarop de brander is bevestigd vervangen onder de geldende garantievoorwaarden.

Het probleem met de Nefit Topline toestellen van 2006 tot en met 2009 is al langer bekend.
Wij zijn ervan overtuigd dat alle toestellen die jaarlijks door ons geïnspecteerd worden geen enkel gevaar vormen. Bij elke inspectie worden de betreffende onderdelen nauwkeurig beoordeeld en indien nodig vervangen. Ook bij de eerstvolgende servicebeurt aan uw toestel zullen wij het toestel weer kritisch beoordelen en als er aanleiding toe is de nodige actie ondernemen.

Wij benadrukken nog maar eens hoe belangrijk het is dat uw toestel jaarlijks geïnspecteerd wordt door een erkende en speciaal hiervoor opgeleide (OK CV) installateur.

Mocht u nog andere dringende vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.